Файли для оформлення статті у

Математичний Вісник Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (№8 і №9)


Правила для авторів: RulesForAuthors.pdf

Стильовий файл та шаблон оформлення статті у Вісник НТШ: ntsh.cls, example.tex